ממה אתה בורח?

אחד מתחביביי זה להקשיב לשירים מתוך מחשבה שזה הילדה הפנימית שרה ומתוך כך למצוא פרשנות חדשה בדואט החדש של נרקיס ונצ'י נצ' "ממה אתה בורח" , יש בעיני דיאלוג מוצלח בין האדם הבוגר כלומר נצ'י והילדה הפנימית שלו נרקיס . הוא מתחיל בזה שהילדה אומרת "רק הפעם אולי כבר נרד מהסיבוב הזה כל מה